WORKING LABRADOR RETRIEVERS

HENNY M. SCHOOR

 
 

 

 

HOME

  HENNY M. SCHOOR

  ONZE HONDEN

  WERKRESULTATEN

  IN MEMORIAM

  NIEUWS

  REDACTIONEEL

  LINKS

  CONTACT
   
   
 


Welke alarmpistolen zijn legaal? http://www.politie.nl/vraagbaak/welkealarmpistolenzijnlegaal.aspx

Alarm-, en startpistolen en -revolvers zijn wapens van categorie III van de Wet Wapens en Munitie (WWM).

Dit houdt in dat daarvoor een verlof (vergunning) van de korpschef van de regiopolitie nodig is. De wet maakt echter een uitzondering voor die wapens:

  • Die geen loop of een kennelijk verkorte, geheel gevulde loop hebben;
  • Die zodanig zijn ingericht dat zij uitsluitend knalpatronen van een kaliber niet groter dan 6 mmkunnen bevatten;
  • Waarvan de ligplaats van de patronen en de gasuitlaat loodrecht staan op de loop of de lengterichting van het wapen.

Alarm- en startpistolen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden zijn niet vergunningsplichtig en mogen dus door iedereen vrij voorhanden worden gehouden.

Als een alarmpistool wordt aangetroffen op de openbare weg of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats en er, gelet op de aard of de omstandigheden waaronder het wordt aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het voor geen ander doel is bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen, dan wordt het alarmpistool aangemerkt als een wapen in de zin van artikel 2, categorie IV, onder 7, van de WWM. Het dragen van een categorie IV wapen is (zonder vergunning) verboden en kan derhalve strafrechtelijk worden vervolgd.

Als het alarmpistool zodanig op een vuurwapen lijkt, dat het voor bedreiging of afdreiging geschikt is, is het een wapen uit categorie I, onder 7, van de WWM. Het voorhanden hebben van het wapen is dan ten strengste verboden. Er kan een vergunning worden aangevraagd, maar in principe worden ze niet verleend.

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/geldigheidsdatum_28-06-2012

o    Categorie IV

§ 

§  7°. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieėn vallen.